Bắc Kạn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Sáu, 11/05/2018, 11:03 [GMT+7]
    Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Bắc Kạn từ năm 2016 đến 15-3-2018 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng. 
 
    Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ PCTN, lãng phí gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan đơn vị, địa phương; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chú trọng xử lý đơn thư, tố cáo nặc danh liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong phát hiện, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác PCTN, lãng phí; phát huy hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tự phát hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính tích cực phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc tiêu cực, có dấu hiệu tham nhũng được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh... theo đúng quy định của pháp luật. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên toàn tỉnh. 
 
Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn (tháng 11-2017)
Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn (tháng 11-2017)
    Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, trong đó có kiểm tra, giám sát chuyên đề về PCTN, lãng phí; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra sai phạm... Theo đó, công tác tự kiểm tra, giám sát về PCTN được quan tâm thực hiện nghiêm túc, qua tự kiểm tra đã phát hiện và xử lý hành chính 01 trường hợp.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 30 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác PCTN, lãng phí; trong đó kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các giải pháp PCTN. Qua kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo xử lý và chấn chỉnh, khắc phục đối với 04 tổ chức đảng và 19 đảng viên.
 
    Hằng năm, Thanh tra các cấp và thanh tra các sở, ban, ngành đã quan tâm thực hiện việc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất, các cuộc thanh tra cơ bản tuân thủ đúng các quy định, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, như: Đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng ngân sách; mua sắm tài sản công; việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường, văn hóa, thể thao, du lịch; việc sử dụng các nguồn vốn ưu đãi... Qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn trong công tác quản lý, đồng thời ngăn chặn những tiêu cực, tham nhũng, giúp cho hoạt động của các đơn vị được thanh tra vào nền nếp, đúng quy định pháp luật. Công tác xử lý sau thanh tra được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Hằng năm, thanh tra các cấp triển khai việc rà soát, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, đồng thời đôn đốc xử lý đối với các đối tượng thanh tra chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán.
 
    Qua các cuộc họp chuyên đề, giao ban công tác nội chính, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế và chỉ đạo các cơ quan phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đồng thời, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ và tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan tố tụng của tỉnh đã xử lý 03 vụ án tham nhũng; khởi tố điều tra 03 vụ/04 bị can; truy tố, xét xử xong 01 vụ/01 bị cáo.
Cù Tất Dũng
;
.