Bình Thuận: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I-2018

Thứ Năm, 03/05/2018, 16:14 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018.
 
    Trong quý I-2018, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính tỉnh Bình Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả tích cực. 
 
    Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; xác định nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng năm 2018; công tác lãnh đạo đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng được tăng cường, đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng; tập trung chỉ đạo giải quyết tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong định giá tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận, các đoàn thể và các sở, ban, ngành của tỉnh đã tổ chức tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017, đề ra nhiệm vụ năm 2018; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng cụ thể, rõ việc, xác định thời gian thực hiện và hoàn thành.
 
    Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo kế hoạch, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm. Trong quý I-2018, phát hiện mới 01 vụ có dấu hiện tham nhũng, nâng tổng số vụ phải thụ lý giải quyết lên 07 vụ.
 
    Tuy nhiên, tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản còn chậm, thu hồi tài sản đạt thấp. Hiệu quả công tác giám sát, tự kiểm tra nội bộ còn yếu, phát hiện tham nhũng qua kiểm tra nội bộ còn ít...
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 470-KL/TU ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung phổ biến và thực hiện tốt Kết luận số 470-KL/TU ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 17-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tốt Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30-01-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 
    Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy, chính quyền; chú ý nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra nội bộ để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện ít nhất 02 cuộc tự kiểm tra nội bộ trong năm, trong đó có 01 cuộc kiểm tra để rà soát lại tính phù hợp của bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện cơ quan, đơn vị mình quản lý nhằm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được tập huấn theo quy định. 
 
    Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực của năm 2017 chuyển sang, nhất là các vụ tồn đọng kéo dài quá thời hạn luật định. Tập trung giải quyết tốt đơn thư tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đồng thời giữ bí mật và bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân và báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng…
Ngô Minh Hòa
(Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận)
;
.