Tên văn bản:

Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: 194-QĐ/TW
Ngày ban hành: 23-5-2019
Trích yếu nội dung:
Quy định này quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.
Người ký: Trần Quốc Vượng
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn:

Quy định 194-QĐ/TW tải tại đây

 

 

;
.