Tên văn bản:

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo

Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 32-TB/BCĐTW
Ngày ban hành: 08-01-2014
Trích yếu nội dung:

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo

Người ký:

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - Nguyễn Bá Thanh

Loại văn bản: Thông báo
Tệp toàn văn:

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo

 

;
.