Tên văn bản:

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ủy Ban kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: 243-QĐ/TW
Ngày ban hành: 04-6-2014
Trích yếu nội dung:

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ủy Ban kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Người ký:

Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư

Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn:

Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ủy Ban kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

 

;
.