Tên văn bản: Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 80-BC/BCĐTW
Ngày ban hành: 15-5-2014
Trích yếu nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới
Người ký: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Loại văn bản: Báo cáo
Tệp toàn văn: Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới

 

;
.