Tên văn bản:

Quyết định thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 17-QĐ/BCĐTW
Ngày ban hành: 06-8-2013
Trích yếu nội dung:

Quyết định số 17-QĐ/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn: Quyết định thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

 

;
.