Tên văn bản:

Thông tư Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; hướng dẫn kê khai tài sản; phụ lục 02: Mẫu bản kê khai tài sản

Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành: 31-10-2013
Trích yếu nội dung:

Thông tư Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; hướng dẫn kê khai tài sản; phụ lục 02: Mẫu bản kê khai tài sản

Người ký: Tổng Thanh tra Chính phủ, Huỳnh Phong Tranh
Loại văn bản: Thông tư hướng dẫn
Tệp toàn văn:

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch khai tài sản, thu nhập

Hướng dẫn kê khai tài sản

Phụ lục 02: Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

Phụ lục 1. Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Khoản 9, Điều 1

 

;
.