Ban Nội chính Trung ương chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Thứ Sáu, 22/01/2021, 06:43 [GMT+7]
    Năm 2020, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung xây dựng 11 đề án, chuyên đề lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp; đã hoàn thành việc xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 09 Đề án. Kết quả, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; Ban Bí thư ban hành Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ban hành Quy chế làm việc số 236-QC/BCĐTW, ngày 08/12/2020; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 02 Đề án của năm 2020 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đăng ký trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 03 Đề án trong năm 2021.
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Ban Nội chính Trung ương
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Ban Nội chính Trung ương
    Tổ chức và làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, PCTN, nhất là công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điểm nổi bật là Ban đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội tham mưu với Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội bảo đảm phù hợp với tình hình chính trị, đúng pháp luật và cũng rất nhân văn; tham mưu đề xuất về vụ án Hồ Duy Hải; nắm tình hình vụ việc phức tạp, nổi cộm tại các tỉnh Thái Bình, Hòa Bình, Quảng Ngãi; chủ động khảo sát, nắm tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới biển; tình hình Việt kiều từ Campuchia về nước không có giấy tờ hộ tịch và công tác cai nghiện ma túy tại một số tỉnh, thành phố phía Nam; nắm tình hình, thường xuyên Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; báo cáo một số tình hình, kết quả nổi bật trong công tác PCTN phục vụ cuộc họp lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước; tham mưu, xử lý nhiều vụ việc, vụ án khác thuộc lĩnh vực nội chính; thể hiện kết quả rõ nét nhất trong công tác này là Ban đã xây dựng 97 báo cáo, đề xuất gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 02 Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan về công tác nội chính, PCTN và CCTP; hoàn thành việc nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 02 Ban Chỉ đạo nhiều đề án lớn, nhiều nội dung có chất lượng với độ khó cao; tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc; nhiều nội dung về công tác nội chính, nhất là công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
 
    Để nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, Ban đã đăng ký và hoàn thành nghiên cứu 05 đề tài, đề án khoa học cấp ban Đảng Trung ương; đề xuất một số nội dung nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 về công tác nội chính Đảng, công tác PCTN và cải cách tư pháp với Hội đồng Lý luận Trung ương; cơ bản hoàn thành việc biên soạn 12 chuyên đề trong tập Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về công tác PCTN cho đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và 08 dự thảo quy định, quy trình nghiệp vụ theo dõi địa bàn; tham mưu dự thảo nội dung công tác PCTN trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học là kết quả nghiên cứu Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan chức năng trong tham mưu phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”, được Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương đánh giá cao, xác định là đề tài khó, có tính khả thi và giá trị thực tiễn trong công tác đấu tranh PCTN. 
 
    Các nội dung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của Ban rất cụ thể để triển khai thực hiện những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, PCTN và CCTP; đề xuất xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và PCTN cũng như việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. 
                                                                                                    P.V
.