Ban Nội chính Trung ương: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 01/03/2021, 15:47 [GMT+7]
    Năm 2020, công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì thông qua phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí thông tin kịp thời về kết quả xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kết quả các Phiên họp thứ 17, 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), 02 Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và hoạt động của các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; kết quả Phiên họp thứ 10, 11 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.
 
Sách ảnh “Một số hình ảnh hoạt động của Ban Nội chính Trung ương giai đoạn 1966-2013”
Sách ảnh “Một số hình ảnh hoạt động của Ban Nội chính Trung ương giai đoạn 1966-2013”
    Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian từ 2013-2020; theo kết quả điều tra tuyệt đại đa số ý kiến người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tổ chức họp báo để thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác PCTN phục vụ Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Duy trì phát hành Tạp chí Nội chính hằng tháng và Trang Thông tin điện tử tổng hợp; phát hành Tập sách ảnh “Một số hình ảnh hoạt động của Ban Nội chính Trung ương giai đoạn 1966 - 2013” và “Một số hình ảnh hoạt động của Ban Nội chính Trung ương giai đoạn 2018 - 2020”. Tập sách giới thiệu và khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Ban Nội chính Trung ương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp nói riêng. 
 
    Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, phát sóng Phim tài liệu về hoạt động của Ban Chỉ đạo và công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày thành lập Ban Chỉ đạo đến nay và xây dựng Phim 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng; được dư luận đánh giá cao.
                                                                                                 P.V
.