Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, già làng tỉnh Bình Dương

Thứ Hai, 16/01/2023, 09:47 [GMT+7]
Toàn cảnh buổi thăm và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, già làng xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Toàn cảnh buổi thăm và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, già làng xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho ông Trần Thanh Liêm, thương binh 1/4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho ông Trần Thanh Liêm, thương binh 1/4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 Thu Huyền

.