Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan, đơn vị chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Sáu, 24/06/2022, 06:55 [GMT+7]
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày 21/6
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày 21/6
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày 21/6
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày 21/6
Đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến thăm và chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày 21/6
Đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến thăm và chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày 21/6
Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày 21/6
Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày 21/6
Cán bộ, công chức Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc chúc mừng Tạp chí Nội chính
Cán bộ, công chức Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc chúc mừng Tạp chí Nội chính
Cán bộ, công chức Vụ Pháp luật chúc mừng Tạp chí Nội chính
Cán bộ, công chức Vụ Pháp luật chúc mừng Tạp chí Nội chính
Cán bộ, công chức Vụ Cơ quan nội chính chúc mừng Tạp chí Nội chính
Cán bộ, công chức Vụ Cơ quan nội chính chúc mừng Tạp chí Nội chính
Lãnh đạo Vụ Địa phương II chúc mừng Tạp chí Nội chính
Lãnh đạo Vụ Địa phương II chúc mừng Tạp chí Nội chính
Cán bộ, công chức Vụ Tổ chức - Cán bộ chúc mừng Tạp chí Nội chính
Cán bộ, công chức Vụ Tổ chức - Cán bộ chúc mừng Tạp chí Nội chính

 Phương Hoa

.