Lạng Sơn: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 18/02/2021, 06:14 [GMT+7]
    Năm 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2020”…
 
TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 và Hoàng Thu Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty về tội “Tham ô tài sản” (tháng 7/2020)
TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 và Hoàng Thu Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty về tội “Tham ô tài sản” (tháng 7/2020)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế để thực hiện nghiêm các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phòng ngừa tham nhũng; công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
 
    Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động Nhân dân tham gia pháp hiện, tố giác các hành vi tham nhũng và tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định. 
 
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; trong đó, thành lập 02 đoàn kiểm tra, 05 đoàn giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức và 20 cá nhân; thành lập 03 đoàn kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật đối với 05 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thành lập 07 đoàn kiểm tra đối với 15/15 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ. Qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng và 124 đảng viên vi phạm.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 16 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm về tham nhũng trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng tại một số huyện, đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra làm rõ và đã khởi tố 01 vụ/01 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 195 triệu đồng. Năm 2020, các cơ quan tố tụng tỉnh đã thụ lý 04 vụ án tham nhũng, đã xét xử 02 vụ, còn 02 vụ đang chuẩn bị xét xử; tiếp tục điều tra, xử lý 06 vụ án kinh tế.
Cù Tất Dũng
.