Hòa Bình: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp Quý I/2021

Thứ Sáu, 16/04/2021, 11:03 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 18/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2021; Kết luận số 24-KL/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 18/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021;
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp luôn chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã thụ lý 375 tố giác, tin báo về tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 435 vụ, 663 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án đảm bảo chất lượng, hạn chế thấp nhất bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; không ngừng đổi mới tranh tụng tại phiên tòa. Trong quý I năm 2021, thụ lý 1.322 vụ án các loại, đã giải quyết 744 vụ, đạt tỷ lệ 56,3 %. 
 
    Cơ quan thi hành án dân sự đã chủ động tích cực trong công tác chuyên môn, đưa 100% số vụ việc chủ động, theo đơn yêu cầu thi hành án ra thi hành theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội và công dân, đã thụ lý 2.528 việc, đã giải quyết xong 1.210, số tiền đã thi hành xong là 29,44 tỷ đồng, đạt 40% chỉ tiêu. 
 
    Ngành thanh tra đã triển khai 25 cuộc thanh tra hành chính, 08 cuộc thanh tra chuyên ngành, 37 cuộc kiểm tra chuyên ngành; kết thúc 01 cuộc thanh tra hành chính, 03 cuộc thanh tra chuyên ngành, 36 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua các cuộc thanh tra chuyên ngành phát hiện 11/23 cá nhân được thanh tra có vi phạm; 15/19 tổ chức và 85/92 cá nhân được kiểm tra có vi phạm, tiến hành lập 111 biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 15 tổ chức. 
 
    Các cơ quan Thanh tra đã tiếp nhận và phân loại xử lý 273 lượt đơn các loại, trong đó 12 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo, 245 đơn kiến nghị, phản ánh. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng".
 
   Công tác cải các tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp. Phối hợp chặt chẽ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tin báo về tội phạm đều được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác thi hành án đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc. 
                                                                  Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
.