Đà Nẵng: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 26/02/2021, 07:02 [GMT+7]
    Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.
 
    Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt về tình hình an ninh tư tưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (gọi tắt là BCĐ 35) thành phố trong năm 2020 và các báo cáo tham luận, ý kiến thảo luận, trao đổi của các địa phương, cơ quan, đơn vị, các thành viên BCĐ 35 và Nhóm chuyên gia thành phố về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thành phố.
Một số kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, điều hành, phát huy các trang, nhóm trên mạng xã hội và các đề xuất, kiến nghị giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch trong thời gian tới.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3611-CV/TU của Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội…
 
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, phòng chống, ngăn chặn “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tổ chức đảng, đảng viên. Nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.
 
    Đối với Ban Chỉ đạo 35 các cấp từ thành phố đến các quận, huyện, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
 
    Tại Hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định củng cố, kiện toàn BCĐ 35 thành phố. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng làm Trưởng BCĐ 35; cùng 19 thành viên và Nhóm chuyên gia.
 
    Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho năm tập thể và sáu cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thành phố năm 2020. 
                                                                               Thanh Tùng
                                                                             (Báo Nhân Dân)
.