Ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Thứ Tư, 20/11/2013, 14:48 [GMT+7]

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, ngày 12-11-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2014 thay thế Nghị định số 02/2011/NĐ-CP, ngày 6-01-2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực này tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại Nghị định, tổ chức, cá nhân vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đã gây ra và phải chịu các hình thức xử phạt bổ sung.
Trong lĩnh vực báo chí: vi phạm quy định về giấy phép bị phạt tiền từ 3 triệu - 100 triệu đồng. Cụ thể, phạt từ 1 - 3 triệu đồng nếu cho người khác mượn Thẻ Nhà báo để hoạt động báo chí, sử dụng Thẻ Nhà báo của người khác để hoạt động báo chí, sử dụng Thẻ Nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa, hết hạn sử dụng để hoạt động báo chí... Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng nếu mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí, lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân. Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi.
Với hành vi hoạt động báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định, làm giả giấy phép hoạt động báo chí, sử dụng giấy phép giả để hoạt động báo chí... phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng.
Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí bị phạt từ 5 - 30 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên. Phạt từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp. Phạt tiền 20 - 30 triệu đồng nếu uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.
Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 - 500 nghìn đồng với hành vi không viện dẫn nguồn tin hoặc viện dẫn sai nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí; không ghi rõ họ tên thật hoặc bút danh của tác giả; sử dụng tin, bài để đăng, phát trên báo chí nhưng không biết rõ tên thật, địa chỉ của tác giả...
Phạt tiền 5 - 10 triệu đồng đối với các hành vi: đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng, miêu tả tỷ mỷ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, ảnh; đăng, phát thông tin truyền bá hủ tục, mê tín, dị đoan, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia...
Phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng với hành vi đăng, phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; đăng, phát thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia hoặc gây mất đoàn kết dân tộc...
Những vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản: mức phạt từ cảnh cáo đến 100 triệu đồng, trong đó, mức phạt nặng nhất dành cho các hành vi thành lập nhà xuất bản khi chưa có giấy phép hoặc quyết định thành lập; thành lập văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam khi chưa có giấy phép; phổ biến thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia hoặc gây mất đoàn kết dân tộc; xuất bản bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc...
Với hành vi phổ biến thông tin kích động bạo lực, đồi trụy, mê tín dị đoan không phù hợp với thuần phong mỹ tục; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân; thông tin sai sự thật xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.
Với vi phạm hành chính về chế độ báo cáo: các hành vi bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng gồm: không thực hiện báo cáo, giải trình hoặc báo cáo, giải trình không đúng nội dung, thời hạn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm phát hành, sản phẩm đặt in có nội dung bị cấm trong hoạt động xuất bản... phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi báo cáo, giải trình không trung thực theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
 

P.V
 

;
.