Thái Bình: Quý I/2020, Công an tỉnh đã khởi tố mới 02 bị can về tội "Nhận hối lộ" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ"

Thứ Hai, 13/04/2020, 06:41 [GMT+7]
    Quý I-2020, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã ban hành 29 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; triển khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. 
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, 100% thủ tục hành chính được công khai, Thái Bình là tỉnh thứ 2 trên toàn quốc áp dụng việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan, đơn vị, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được triển khai rộng rãi; công tác chỉ đạo, điều hành trên Mạng Văn phòng liên thông đạt kết quả tốt; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, số vị trí phải chuyển đổi theo Quyết định phê duyệt là 56 vị trí với 77 người thuộc đối tượng chuyển đổi; hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi với công chức, viên chức, công chức cấp xã thực hiện trong năm 2020.
 
    Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 02 vụ án/02 bị can; cụ thể: 01 bị can về tội “Nhận hối lộ” và 01 bị can về tội” Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà đã thụ lý, chuẩn bị xét xử sơ thẩm 01 vụ/01 bị cáo bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo điểm c, khoản 2, điều 353 Bộ Luật hình sự.
Nguyễn Thị Khánh
                                                                                                                (Ban Nội  chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.