Sơn La: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I/2020

Thứ Sáu, 10/04/2020, 14:10 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; bổ sung vào danh mục các đơn thu, vụ việc phức tạp để chỉ đạo giải quyết; công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
 
    Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường và chủ trì tổ chức đối thoại các vụ việc có thẩm quyền giải quyết; đặc biệt quan tâm cử lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tiếp công dân thường xuyên tại các địa điểm tiếp công dân. 
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã tiếp công dân định kỳ tháng 2/2020
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã tiếp công dân định kỳ tháng 2/2020
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành công văn hướng dẫn và quy định chế độ báo cáo kết qủa tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy trực thuộc; thường xuyên đôn đốc việc giải quyết đơn thư, nghiên cứu đề xuất hướng chỉ đạo giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy đối với các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp 10 lượt/12 công dân đến Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết 61 đơn gửi đến Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành chỉ đạo giải quyết đơn thư đảm bảo đúng luật, phù hợp với tình hình địa phương; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tỉnh ủy và 12/12 huyện, thành ủy đã chỉ đạo tới các đảng ủy xã, thị trấn ban hành lịch tiếp công dân, tiếp định kỳ, niêm yết công khai và tạo điều kiện để Nhân dân đến kiến nghị, phản ánh.
 
    Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 02 lượt/08 công dân đến kiến nghị về 02 vụ việc. Bí thư cấp huyện tiếp 08 lượt/14 công dân; trong đó có 01 khiếu nại, 02 tố cáo, 05 kiến nghị, phản ánh. Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tiếp 44 lượt/76 công dân với 43 vụ việc. Nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số lĩnh vực hành chính, tư pháp, chế độ chính sách, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; đã có 53/53 vụ việc đã được các cấp ủy tiếp nhận để xử lý, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; trong đó có 35 vụ việc đã giải quyết xong, 18 vụ việc đang giải quyết.
 
    Trong quý I/2020, toàn tỉnh đã tiếp 570 lượt công dân /868 người với 518 vụ việc; tiếp nhận 884 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 818 vụ việc; đã giải quyết 410 đơn thư các loại tương đương 382 vụ việc.
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, kết luận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để các cơ quan báo chí, truyền thông định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo; các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận đăng tải câu hỏi của công dân và giải đáp, tư vấn pháp luật trong mục “Hỏi - Đáp” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Cù Tất Dũng
.