Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Đà Nẵng

Thứ Năm, 26/12/2019, 06:42 [GMT+7]
    Ngày 25/12/2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy và các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng để kiểm
tra, đôn đốc công tác PCTN. 
 
    Tham dự Đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí thành viên Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và Bộ Quốc phòng. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí: Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng; các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan.
 
    Theo báo cáo, kết quả 9 tháng năm 2019, Thành ủy Đà Nẵng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTN. Các cơ quan chức năng của Thành phố đã quan tâm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và đạt được kết quả tích cực, nhất là: Thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động (100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng có cung cấp dịch vụ hành chính công đã công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đến các tổ chức, công dân) đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt (100% các cơ quan, đơn vị, địa phương của Thành phố đã thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản; thí điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện); thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (Số cơ quan, đơn vị và số người kê khai tài sản, thu nhập đạt 99,9%). 
 
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
    Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đạt được những kết quả tích cực: Cơ quan điều tra đã khởi tố 09 vụ/24 bị can về tham nhũng, kinh tế; đã kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 07 vụ/16 bị can. Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố 08 vụ/19 bị can. Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm 10 vụ/22 bị cáo, phúc thẩm 03 vụ/04 bị cáo.
 
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN, như: Công tác tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ và qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng; tiến độ điều tra, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng... 
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư  Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PCTN năm 2019 của Thành uỷ Đà Nẵng.
 
Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị
    Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; (2) Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN; (3) Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; (4) Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; (5) Tập trung khắc phục những yếu kém, sai phạm trong công tác cán bộ khiến dư luận bức xúc; (6) Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng; (7) Chỉ đạo các cơ quan, các ngành, tháo gỡ, nâng cao chất lượng giám định tư pháp, định giá tài sản; (8) Chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN; (9) Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trong các kết luận thanh tra của Trung ương; (10) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.
Tạ Anh Hưng
.