Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Thứ Hai, 23/12/2019, 14:54 [GMT+7]
    Trong hai ngày 17 và 18-12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông và Đắk Lắk về việc thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại các tỉnh trong năm 2018 và đầu năm  2019 đến nay.
 
    Tham dự các buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn công tác và các thành viên Đoàn công tác. Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, đôn đốc thuộc 03 tỉnh.
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum
    Tại các buổi làm việc, Tổ giúp việc Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk năm 2018 và đầu năm 2019 đến nay. Trên cơ sở dự thảo các báo cáo, thời gian qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo các cấp ủy đảng quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN; đã chủ động đề ra các giải pháp, tăng cường công tác PCTN trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, môi trường; chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng; phối hợp với các cơ quan Trung ương giải quyết các vụ án kinh tế phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông
    Bên cạnh kết quả đạt được, dự thảo báo cáo của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho thấy công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế ở các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông và Đắk Lắk vẫn còn tồn tại những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn kéo dài.
 
    Tại các buổi làm việc, các đại biểu cơ bản tán thành với Dự thảo báo cáo của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; đồng thời, làm rõ một số vấn đề mà dự thảo báo cáo đã đề cập, cũng như nêu lên những khó khăn, bất cập mà địa phương gặp phải trong xử lý các vấn đề liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng. 
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
    Đoàn công tác tiếp thu ý kiến bổ sung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh để hoàn thiện báo cáo chính thức về kết quả kiểm tra, đôn đốc, triển khai công tác PCTN. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả xử lý các vụ việc, thu hồi tài sản, và hoạt động của các cơ quan chức năng địa phương trong công tác tham mưu, triển khai PCTN; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Trung ương; phân tích làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, hạn chế của công tác PCTN.
 
    Kết luận tại các buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ các Tỉnh ủy. Trong đó, nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương về công tác PCTN; kịp thời triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác PCTN; chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk cũng đã chủ động kiến nghị các cơ quan Trung ương trong chỉ đạo, xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng phức tạp.
 
    Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk lưu ý một số vấn đề nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác PCTN: Cần quyết liệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng về chất lượng, nội dung; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng theo nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân. Trước mắt, làm tốt công tác tổ chức, xắp xếp cán bộ, thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp, không để lọt cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất đạo đức vào bộ máy công quyền, nhằm phòng ngừa từ xa tham nhũng; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực, xây dựng xã hội lành mạnh kỷ cương. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, thực tiễn công tác PCTN còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng tin rằng, với quyết tâm cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông và Đắk Lắk trong năm 2020 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng và không nảy sinh vụ việc mới, nỗ lực xây dựng địa bàn Tây Nguyên ổn định về an ninh chính trị và phát triển toàn diện.
 
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt công an tỉnh Đắk Nông
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt công an tỉnh Đắk Nông
    Cũng trong đợt công tác, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt công an các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk. 
 
    Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo một số kết quả nỗi bật mà lực lượng công an tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk đã đạt được trong năm 2019, nhất là Công an hai tỉnh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh buôn làng, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp. Việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã được Công an hai tỉnh thực hiện rất tích cực và hiệu quả. Đại tướng Tô Lâm, đã biểu dương những kết quả mà lực lượng công an tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý, trong năm 2020 đất nước sẽ diễn ra các sự kiện rất quan trọng, tình hình an ninh, chính trị còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, vì vậy vai trò của lực lượng công an trong đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự là rất nặng nề; cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy vai trò tham mưu và tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông… tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh gắn với chăm lo chính sách cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là những cán bộ, chiến sỹ đảm nhiệm các chức danh Công an xã để đội ngũ này luôn yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt để nhân dân vui xuân đón tết, Công an tỉnh các tỉnh cần tập trung triển khai hiệu quả đợt ra quân trấn áp tội phạm trước trong và sau tết; chuẩn bị tốt công tác đảm bảo cho Đại hội đảng các cấp trong lực lượng công an nhân dân; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác điều tra xử lý các vụ án tham nhũng. 
Nguyễn Văn Hùng
.