Kon Tum: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Hai, 08/01/2018, 10:32 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng.
    
    Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;  tại một số cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Kon Tum
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Kon Tum
    Các cấp, ngành quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016.
 
    Ngành Thanh tra đã kết thúc 112 cuộc thanh tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch và đầu tư; việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện Chương trình 135… Qua thanh tra phát hiện số tiền sai phạm 9 tỷ 604 triệu đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1 tỷ 696 triệu đồng, thu về cho đơn vị 427 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 7 tỷ 481 triệu đồng. Xử lý vi phạm hành chính 2 tỷ 272 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm để có hình thức xử lý với các cá nhân đơn vị có liên quan đến sai phạm.
 
    Trong năm 2017, cơ quan chức năng đã khởi tố 01 vụ/02 bị can về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý vườn quốc gia Chư Mom Ray. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.
                                                                                                P.V
;
.