Thái Bình: Tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng

Chủ Nhật, 31/12/2017, 08:14 [GMT+7]
    Năm 2017, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thu, chi ngân sách nhà nước và cải cách thủ tục hành chính... 
 
    Việc công khai, minh bạch trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị từng bước được mở rộng và phát huy dân chủ, tập trung công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính giải quyết công việc; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức cán bộ. 
 
    Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được thực hiện dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2017 cho 1.384 cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và quy hoạch các chức danh cấp trưởng phòng và tương đương diện cấp huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quản lý. Tổ chức thành công cuộc thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.
 
    Đến nay toàn tỉnh Thái Bình có 107/107 đơn vị, cơ quan hành chính, 1.064/1.064 đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đã xây dựng, rà soát quy chế chi tiêu nội bộ.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 theo quy định; kết quả: toàn tỉnh có 9.950/9.951 cán bộ thực hiện kê khai tài sản, đạt tỷ lệ 99,99%. Công tác cải cách hành chính đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2017, Thái Bình không có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp bị xử lý. Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 242 cán bộ, công chức, viên chức ở 13 cơ quan, đơn vị.
 
    Năm 2017, phát hiện 04 vụ/04 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 01 vụ/01 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử 04 vụ án tham nhũng/07 bị cáo, tăng 02 vụ/04 bị cáo so với cùng kỳ năm 2016.
                                                                                                      Nguyễn Thị Khánh
                                                                                          (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
 
;
.