Phú Yên: UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Chủ Nhật, 26/11/2017, 07:27 [GMT+7]
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên tại cuộc họp giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III/2017; ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6360/UBND - NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác nội chính tỉnh Phú Yên quý III năm 2017
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác nội chính tỉnh Phú Yên quý III năm 2017
    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4032/UBND-NC ngày 26/7/2017; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm trong việc kê khai, công khai tài sản theo quy định.
 
    UBND tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo theo dõi, nắm chắc tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân để chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra phức tạp, tạo thành “điểm nóng”; tăng cường đối thoại với công dân và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài.
 
    Công an tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; theo dõi, quản lý chặt chẽ số đối tượng chính trị trọng điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đấu tranh trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm; nâng cao chất lượng, tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ án, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị xử lý không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.