Hưng Yên: Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Yên Mỹ

Thứ Năm, 02/11/2017, 15:17 [GMT+7]
    Tổ giám sát số 1 thuộc Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên do đồng chí Phạm Huy Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn giám sát làm Tổ trưởng đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 14-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với tổ chức đảng và đảng viên tại huyện Yên Mỹ.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 
 
    Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên; giao UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý…
 
    Đối với các cá nhân được giám sát, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân... thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo… 
 
    Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ và các cá nhân được giám sát cũng báo cáo làm rõ một số nội dung về: Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện Chỉ thị số 29; công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí của HĐND, Mặt trận Tổ quốc; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hành vi tham nhũng, lãng phí...                                                                               
Hồng Hà
;
.