Gia Lai: Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Năm, 30/11/2017, 08:07 [GMT+7]
    Ngày 27-11, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2017, công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện trên cả hai phương diện phòng ngừa cũng như xử lý các sai phạm, tạo sự chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt. Số vụ án tham nhũng, tiêu cực giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Các cấp, ngành thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực: Quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư công, công tác cán bộ… đồng thời thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 150 cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; cải cách hành chính… Việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng, các cấp ủy chính quyền Gia Lai tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế "Về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức". 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Toàn tỉnh thực hiện 117 cuộc thanh tra hành chính và 133 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó đã phát hiện sai phạm về tài chính hơn 15,663 tỷ đồng và gần 85 nghìn m3 đất lâm nghiệp bị các cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn lấn chiếm, sử dụng trái phép; kiến nghị thu hồi gần 12,483 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 9 tỷ đồng. 
 
    Cơ quan điều tra thụ lý 04/09 bị can liên quan đến tham nhũng, trong đó 02 vụ cũ; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 02 vụ/05 bị can. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2018 các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng giải pháp tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
    Xây dựng kế hoạch để tăng cường kiểm tra, thanh tra ở tất cả các cấp, các ngành trên tinh thần công tâm, khách quan, chính xác để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án liên quan đến tham nhũng còn tồn đọng, kéo dài; đồng thời phân loại và xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo; duy trì tốt việc tiếp xúc công dân định kỳ. 
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo triển khai tốt công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                                 P.V
;
.