Kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Thứ Ba, 28/11/2017, 13:39 [GMT+7]
    Ngày 27-11, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Mục đích yêu cầu của Đoàn Công tác là thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để nắm tình hình, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc phải được tiến hành theo kế hoạch đề ra, việc xem xét, đánh giá, kết luận, chỉ đạo phải bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nếu có sai phạm.
 
    Nội dung kiểm tra, giám sát, đôn đốc gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng; kết quả triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phòng ngừa tham nhũng; việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo công văn của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Kết luận phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước có chính sách, pháp luật đối với công tác phòng, chống tham nhũng đối với công tác này của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
 
    Trước đó, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các cơ quan khối nội chính địa phương đã tiến hành rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội để xem xét, đánh giá kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, đồng thời làm rõ các khó khăn, vướng mắc, cùng hạn chế, tồn tại nhằm kiến nghị, đề xuất giải pháp mới để xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó chú ý đến việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng.
                                                                                               P.V
;
.