Hà Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chủ Nhật, 18/06/2017, 07:45 [GMT+7]
    Trong tháng 5, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản”.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Chỉ thị số 685- CT/UBND ngày 19-4-2017 về việc “Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hà Giang”; Kế hoạch số 118/KH-Ủy ban nhân dân ngày 12-5-2017 về tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, giáo dục học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị 31-CT/TU ngày 07-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; kế hoạch thực hiện kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí…
 
    Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chương trình số 25-Ctr/TU ngày 20-02-2017 của Ban Thường vụ Viện kiểm sát về công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017; Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 14-12-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra 02 vụ án tham nhũng năm 2016 chuyển sang: Vụ án về tội tham ô tài sản tại hai Trường Tiểu học A, B xã Tung Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; vụ án về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên xổ sổ kiến thiết Hà Giang.
 
    Công tác xét xử: Đang thụ lý 01 vụ án về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bắc Quang.
                                                                                                 P.V
;
.