Gia Lai: Tăng cường phối hợp phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Chủ Nhật, 11/06/2017, 08:27 [GMT+7]

Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Quy chế phối hợp
Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế được ký kết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, hai bên sẽ trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, kế hoạch thực hiện  phòng, chống tham nhũng, báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; phối hợp kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong ngành Ngân hàng thực hiện các chủ trương, nghị quyết và quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tham mưu đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện hoặc kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực ngân hàng còn sơ hở, bất cập dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo trao đổi thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và đúng chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng; thông tin về các thủ đoạn tham nhũng và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng hoặc có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng...

Hai cơ quan sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế phối hợp đã ký kết; chủ động trao đổi thông tin, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, các vụ việc và vụ án liên quan trong hoạt động tín dụng ngân hàng, đảm bảo cho sự phát triển chung của ngành ngân hàng, cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                    Tiến Dũng

                                                                                     (TTXVN)

;
.