Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị

Thứ Hai, 17/06/2019, 14:50 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm thân, du lịch và làm việc trên địa bàn. Lãnh đạo tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
 
    Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới, nội địa. Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra.
 
Một buổi tiếp công dân tại xã Mường Phăng
Một buổi tiếp công dân tại xã Mường Phăng
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, HĐND, dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động đảm bảo đúng quy định. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tiếp 09 lượt công dân, tiếp nhận 21 đơn; đã phân loại, xử lý 20 đơn/18 việc, còn 01 đơn đang phân loại, các đơn phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính, đặc biệt là cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo công tác giải quyết, xét xử các loại án kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thụ lý 519 vụ, việc các loại. Tiếp 36 lượt công dân, trong đó cấp tỉnh 01 lượt, cấp huyện 35 lượt tiếp công dân. Tiếp nhận 08 đơn, đã giải quyết 07 đơn.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án. Tổng số việc phải thi hành là 929 việc (trong đó số việc có điều kiện là 434 việc, số việc chưa có điều kiện thi hành là 495 việc); đã thi hành xong 192 việc, số tiền, tài sản đã thi hành xong là 5.267.528.000 đồng.
 
    Trong tháng, Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai 03 cuộc thanh tra, kiểm tra, kết thúc 01 cuộc kiểm tra tại UBND huyện Tuần Giáo, 01 cuộc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư; ban hành kết luận cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và thanh tra; việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng. Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra thuộc thẩm quyền. Duy trì tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận và xử lý theo quy định 02/02 đơn (khiếu nại 01 đơn, kiến nghị 01 đơn).
 
    Sở Tư pháp tham gia góp ý 21 dự thảo, thẩm định 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Thực hiện trợ giúp pháp lý được 62 vụ việc, 11 việc cho 73 lượt người có đơn yêu cầu.
                                                                                           Lê Hiếu
.