Sóc Trăng: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2019

Thứ Tư, 12/06/2019, 15:23 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ổn định. Lực lượng vũ trang bảo đảm an toàn, phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc; các dịp lễ, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.
 
    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng văn kiện chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; tuần tra, kiểm soát duy trì kỷ luật quân đội 18 cuộc với 90 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tuần tra, kiểm soát trị an 1.089 cuộc với 6.509 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và các công tác khác về quốc phòng, quân sự địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.
 
Hội nghị đánh giá kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Hội nghị đánh giá kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
    Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh duy trì nghiêm các chế độ trực bảo đảm quân số, vũ khí, phương tiện phục vụ cho công tác sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn, đơn vị dịp kỷ niệm lễ 30-4, 01-5 và kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kế hoạch phòng, chống các hoạt động khủng bố. Chỉ đạo quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát giải quyết 255 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (giảm 06 tin báo so với tháng trước), đã giải quyết 99 tin báo (khởi tố vụ án hình sự 55/99 tin báo). Kiểm sát điều tra 180 vụ/199 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết 51 vụ/59 bị can, còn lại đang giải quyết 129 vụ/140 bị can (không có quá hạn). Thụ lý truy tố 49 vụ/79 bị can (mới 32 vụ/39 bị can, tăng 06 vụ và giảm 04 bị can so với tháng trước), đã truy tố 33 vụ/50 bị can. Kiểm sát xét xử sơ thẩm 79 vụ/117 bị cáo (mới 32 vụ/49 bị cáo, giảm 01 vụ/06 bị cáo so với tháng trước), tòa án đã giải quyết 26 vụ/32 bị cáo. Kiểm sát xét xử phúc thẩm 11 vụ/15 bị cáo (mới 06 vụ/10 bị cáo, tăng 01 vụ/05 bị cáo so với tháng trước), Tòa án đã giải quyết 04 vụ/04 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.579 vụ án các loại, đã giải quyết xong 568 vụ, còn lại 2.010 vụ (trong đó có 18 vụ quá thời hạn chuẩn bị xét xử).
 
    Trong tháng, ngành thanh tra triển khai 76 cuộc thanh tra (14 cuộc thanh tra hành chính, 62 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh tra hành chính về quản lý, thu, chi tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản; đã kết thúc và công bố 04 kết luận thanh tra, phát hiện 01 đơn vị sai phạm trong xây dựng cơ bản, kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các đơn vị và xử lý hành chính 02 tổ chức có sai phạm. Nội dung thanh tra chuyên ngành về trật tự, an toàn giao thông, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, kinh doanh hàng giả, thuốc thú y ngoài danh mục; đã ban hành 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 
    Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tiếp 206 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 178/178 vụ việc (thuyết phục, giải thích, hướng dẫn). Tiếp nhận 168 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến hành chính, đất đai, chế độ hành chính, văn hóa, xã hội và tư pháp; qua phân loại có 16 khiếu nại, 06 tố cáo, 146 kiến nghị, phản ánh; thuộc thẩm quyền giải quyết 06/16 khiếu nại, 01/06 tố cáo, đã giải quyết 03/06 khiếu nại, 01/01 tố cáo.
 
    Sở Tư pháp thẩm định 06 dự thảo, góp ý 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và có ý kiến 11 văn bản quy phạm pháp luật khác; cấp phiếu lý lịch tư pháp 512 trường hợp; cập nhật án tích gửi Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia 82 trường hợp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các kế hoạch, báo cáo về quản lý Nhà nước về tư pháp.
                                                                                Hoàng Kiếm
.