Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 01/06/2019, 05:26 [GMT+7]
    Tháng 4-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương kết quả công tác tiếp công dân; xử lý đơn, thư quý I/2019, tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2019; góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong công tác thanh toán, quyết toán đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Quy định tiếp công dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy.
    
Một Hội nghị công tác nội chính và PCTN tỉnh Bến Tre
Một Hội nghị công tác nội chính và PCTN tỉnh Bến Tre
    Chủ động tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Báo cáo Ban Nội chính Trung ương tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tôn giáo, dân tộc quý I-2019; tình hình các vụ việc nổi lên, phức tạp về an ninh trật tự tháng 3-2019.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban quý I-2019 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2018 và thông báo kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị giao ban định kỳ quý I/2019 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương truy tố vụ án xâm phạm an ninh quốc gia…
 
    Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 19-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU; văn bản thông tin về Chỉ thị của Bộ Chính trị; văn bản gửi các huyện ủy, thành ủy về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị.
Dự thảo Quy định về quy trình kiểm tra, giám sát nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
 
    Làm việc với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành, Ba Tri để nắm tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố liên quan đến các sai phạm tài chính trên địa bàn huyện.
 
    Theo dõi, nắm tình hình, tiến độ giải quyết 09 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế.
 
    Trong kỳ tiếp nhận, xử lý 48 đơn (khiếu nại 11; tố cáo 06; kiến nghị, phản ánh 31). Tiếp nhận 33 đơn từ Văn phòng Tỉnh ủy. Đã xử lý 20 đơn (chuyển 06 đơn, lưu 14 đơn). Đang nghiên cứu, đề xuất 13 đơn.
Tiếp nhận, xử lý 15 đơn gửi đến Ban; đã lưu 07 đơn, chuyển 06 đơn, trả 01 đơn; đang nghiên cứu đề xuất 01 đơn.
                                                                            Thanh Hiếu
.