Quảng Nam: Tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

Thứ Sáu, 14/06/2019, 15:15 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ngày 16-5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Quy chế số 07-QC/TU về tiếp dân, đối thoại của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy. 
 
    Theo đó, quy định việc tiếp dân định kỳ hàng tháng, tiếp dân đột xuất và đối thoại trực tiếp với dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy; quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp, tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân; tùy theo nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của dân, sẽ mời thêm các thành phần có liên quan tham dự.
 
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trực tiếp đối thoại với người dân khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tháng 5-2019)
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trực tiếp đối thoại với người dân khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tháng 5-2019)
    Việc tiếp dân phải bảo đảm tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân, dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 
    Quy định cụ thể việc Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân địn kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thời gian tiếp dân được chuyển sang ngày làm việc liền kế tiếp theo; tiếp dân đột xuất và đối thoại trực tiếp với dân trong các trường hợp: Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, chó nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan; vụ việc có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để chỉ đạo kịp thời. Khi cần thiết, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp dân đột xuất, đối thoại trực tiếp với dân đối với từng vụ việc.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng lịch tiếp dân định kỳ cả năm và đăng trên Trang thông tin Đảng bộ tỉnh và gửi đến Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị, thành phố để thông tin rộng rãi cho người dân biết; đồng thời chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, các tài liệu có liên quan phục vụ buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và tham mưu thông báo kết luận tiếp dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy theo quy định.
 
    Ban Tiếp công dân tỉnh niêm yết công khai lịch tiếp dân định kỳ cả năng của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy và một số quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân tại Trụ sở; thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp dân, đồng thời phối hợp với các địa phương đón tiếp dân tại địa điểm tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy được tổ chức tại các địa phương; tập hợp các văn bản kết luận của lãnh đạo tỉnh tại các buổi tiếp, giải quyết trước đó và các văn bản, tài liệu liên quan phục vụ buổi tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân.
 
    Các cơ quan được mời dự chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; tích cực tham gia ý kiến, đề xuất giải quyết vụ việc tại buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy. Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn  tại nơi Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân.
Cù Tất Dũng
.