Kiên Giang: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2019

Thứ Tư, 12/06/2019, 16:06 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2019, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện kinh tế, văn hóa và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại tỉnh.
 
    Ngành Công an thụ lý, xác minh 766 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố (mới 222 tin), đã giải quyết 218 tin, trong đó khởi tố hình sự 108 tin, không khởi tố 93 tin, tạm đình chỉ 17 tin, đang giải quyết 548 tin (trong hạn luật định). Thụ lý điều tra 496 vụ án/448 bị can (mới 138 vụ án/135 bị can), đã giải quyết 02 vụ án/111 bị can; trong đó, đề nghị truy tố 68 vụ án/97 bị can; đình chỉ 6 vụ án/7 bị can; tạm đình chỉ 28 vụ án/7 bị can; đang điều tra 394 vụ án/337 bị can (trong hạn luật định).
 
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Kiên Giang
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Kiên Giang
    Ngành kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 113 vụ án, 163 bị can (mới 68 vụ án/97 bị can), đã giải quyết 70 vụ án/93 bị can; trong đó, truy tố 68 vụ án/90 bị can; đình chỉ 2 vụ án/3 bị can; đang giải quyết 43 vụ án/70 bị can (trong hạn luật định). Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 170 vụ án hình sự với 241 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm (mới 68 vụ án/90 bị cáo) và 18 vụ án hình sự với 22 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm (mới 7 vụ án/8 bị cáo).
    
    Ngành Thanh tra triển khai 6 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 10,6 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 10,6 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 3 tập thể, 2 cá nhân. Thực hiện 486 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 972 tổ chức, cá nhân, phát hiện 841 trường hợp vi phạm; trong đó, nhắc nhở 584 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 170 vụ và ban hành 87 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 236,5 triệu đồng.
 
    Trong tháng, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp 351 lượt với 387 người; nhận 139 đơn, trong đó có 12 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo, 122 đơn kiến nghị, phản ánh, nặc danh; kết quả chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 4 đơn, hoàn trả và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền 5 đơn, còn 8 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, kết quả đã giải quyết 14/35 đơn khiếu nại, và 2/3 đơn tố cáo.
 
    Ngành tư pháp triển khai áp dụng thí điểm phần mềm quản lý chứng thực tại một số phường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức thành công Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 3.014 cuộc cho 68.552 lượt người và công tác hòa giải thành ở cơ sở đạt tỷ lệ 89%.
                                                                                    Hoàng Kiếm
.