Đồng Tháp: Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

Thứ Sáu, 28/12/2018, 15:05 [GMT+7]
    Trong tháng 11-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là triển khai các hoạt động phòng, chống xâm nhập, phá hoại, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Công an tỉnh Đồng Tháp ra quân tấn công trấn áp tội phạm
Công an tỉnh Đồng Tháp ra quân tấn công trấn áp tội phạm
    Ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 690-CV/TU lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn luật sư chuẩn bị Đại hội luật sư nhiệm kỳ 2018-2023.
 
    Công tác quốc phòng - an ninh được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện, trong đó lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát; tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới ổn định.
 
    Trong tháng, các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tội phạm; tiến độ giải quyết án đảm bảo tiến độ, đúng quy định, trong đó nổi bật: Cơ quan điều tra khám phá 47 vụ phạm pháp hình sự (đạt 92,16%), bắt xử lý 68 đối tượng; triệt phá 22 vụ tệ nạn xã hội; bắt xử lý 37 vụ/06 đối tượng phạm pháp về kinh tế, tổng giá trị hàng hóa thu giữ trên 230 triệu đồng; 16 vụ phạm pháp môi trường. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát điều tra 133 vụ/180 bị can; truy tố 93 vụ/135 bị can và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (sơ thẩm 69 vụ/87 bị cáo, phúc thẩm 14 vụ/16 bị cáo). Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.786 vụ việc (thụ lý mới 1.691 vụ), xét xử 210 vụ việc, còn lại 2.576 vụ, trong đó tạm đình còn 83 vụ.
 
    Ngành tranh tra tổ chức 19 đoàn thanh tra, kết thúc 13 đoàn; ban hành 11 kết luận, phát hiện 16 đơn vị có vi phạm, kiến nghị và đã thu hồi 281,08 triệu đồng, đạt 91,24%. Các sở, ngành thành lập 28 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 899 cá nhân, 80 tổ chức; phát hiện 194 cá nhân, 06 tổ chức có vi phạm; ban hành 77 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã thu 172,95 triệu đồng, đạt 79,85%.
 
    Trong tháng, các cơ quan hành chính tiếp 726 lượt người, tăng 16,53% so với tháng trước, trong đó tiếp thường xuyên 597 lượt, tiếp định kỳ, đột xuất 129 lượt. Nhận 127 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 24,85% so với tháng trước, đã xử lý 63 đơn, lưu theo dõi 64 đơn không đủ điều kiện xử lý. Các cơ quan hành chính giải quyết 20/40 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt 50% (tồn kỳ trước chuyển sang 23 vụ, phát sinh trong kỳ 17 vụ).
                                                                       Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.