Quảng Ngãi: Một số kết quả công tác nội chính tháng 11-2018

Thứ Ba, 04/12/2018, 16:19 [GMT+7]
    Trong tháng 11-2018, Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra, khám phá 25/38 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; bắt, xử lý 59 đối tượng, thu hồi 4,3 triệu đồng, 01 xe mô tô; tạm giữ 74,15 triệu đồng; 203 xe ô tô, 31 xe mô tô.
 
    Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 186 vụ/279 bị can; cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 86 vụ 110 bị can, đang giải quyết 100 vụ/169 bị can, không có quá hạn.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp công dân định kỳ tháng 10-2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp công dân định kỳ tháng 10-2018
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 158 vụ/246 bị can; Tòa án đã xử lý, giải quyết 50 vụ/76 bị cáo; đang giải quyết 108 vụ/170 bị cáo. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm 11 vụ/12 bị cáo; Tòa án đã xử lý, giải quyết 07 vụ/08 bị cáo, đang giải quyết 04 vụ/04 bị cáo. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 139 vụ sơ thẩm (cấp tỉnh 11 vụ, cấp huyện 128 vụ), đã giải quyết 54 vụ (cấp tỉnh 03 vụ, cấp huyện 51 vụ), còn 85 vụ (cấp tỉnh 08 vụ, cấp huyện 77 vụ); phúc thẩm thụ lý 14 vụ, đã giải quyết 07 vụ, còn 07 vụ.
 
    Cơ quan tư pháp thẩm định 07 lượt dự thảo văn bản quy phạm; tự kiểm tra 04 văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra theo thẩm quyền 03 văn bản quy phạm do HĐND, UBND các huyện, thành phố gửi đến sau ban hành. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và kết hợp tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự". Cuộc thi đã nhận được trên 53 nghìn bài dự thi; kết quả đã trao giải thưởng cho 11 tập thể và 24 cá nhân đạt giải. Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 400 hòa giải viên tại 03 huyện Bình Sơn, Nghĩa Hạnh, Sơn Hà.
 
    Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 06 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang; đã ban hành kết luận thanh tra của 01 cuộc, trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo kết luận thanh tra 01 cuộc, đang xây dựng dự thảo kết luận thanh tra 01 cuộc, 03 cuộc còn lại đang tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị; qua thanh tra (đối với các cuộc thanh tra đã kết luận) phát hiện 01 đơn vị sai phạm, với số tiền 19.619,32 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 19.619,32 triệu đồng (đã thu hồi 100%) và nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác. 
                                                                                             Lê Hiếu
;
.