Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 11-2018

Thứ Tư, 05/12/2018, 10:44 [GMT+7]

Trong tháng 11-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018; ban hành Báo cáo số 239-BC/TU, ngày 09-11-2018 về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; ban hành công văn về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình trạng tham nhũng vặt ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số huyện ủy, thành ủy, đảng ủy sở, ngành.

Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham gia Đoàn thẩm tra giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh tại một số sở, ngành, huyện về kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai. Tham gia Tổ công tác chỉ đạo về đích nông thôn mới huyện Thái Thụy nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công việc về đích xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Quỳnh, huyện Thái Thụy. Tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế phối hợp giữa ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy với kiểm toán khu vực; dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư; dự thảo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho trên 60 cán bộ làm nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc các huyện, thành ủy và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết. Đến hết ngày 19-11-2018, Ban đã tiếp nhận 25 đơn; đã xử lý 25/25 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 đơn; hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 đơn. Duy trì và nâng cao chất lượng nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập trung nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; theo dõi việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết đơn thư tố cáo và những tồn đọng bức xúc kéo dài.

                                                                  Nguyễn Thị Khánh

                                                       (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)

 

;
.