Cụm thi đua số 1 tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề của Ban Nội chính Trung ương

Thứ Ba, 18/12/2018, 15:38 [GMT+7]
    Cụm thi đua số 1 gồm các ban nội chính tỉnh ủy 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTW, ngày 19-4-2016 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng” giai đoạn 2016-2018.
 
    Các đồng chí: Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình; Hoàng Đức Hậu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đồng chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo, sau khi Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 04-KH/BNCTW, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã triển khai nghiêm túc phong trào thi đua với kế hoạch rõ ràng, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Các đơn vị đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Nắm thông tin từ nhiều nguồn như đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, từ các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, địa phương… để tổng hợp lựa chọn các vụ việc, vụ án nội chính, kinh tế, tham nhũng đưa vào diện theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thường trực cấp ủy cho ý kiến chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết. 
 
    Trong 3 năm 2016-2018, các ban nội chính tỉnh ủy 14 tỉnh đã theo dõi, đề xuất, tham mưu giải quyết dứt điểm và cơ bản xong 120/136 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó góp phần quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Quá trình thảo luận, đại diện các ban nội chính tỉnh ủy đã chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân; đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện phong trào thi đua chuyên đề những năm tiếp theo; đề xuất và kiến nghị giải quyết một số vấn đề liên quan đến quy định, cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy trên cả nước.
 
    Hội nghị đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang; đề nghị Ban Nội chính Trung ương tặng Cờ thi đua cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng và tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ về thành tích 3 năm thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTW.
 
                                                                          Đức Phượng
;
.