Đà Nẵng: Một số kết quả công tác nội chính tháng 11-2018

Thứ Tư, 19/12/2018, 14:30 [GMT+7]
    Tháng 11-2018, các ngành chức năng, địa phương thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai tốt kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, tập trung nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra hoạt động tập trung đông người biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 35/40 vụ vi phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 241 vụ/408 bị cáo, đã giải quyết 104 vụ/168 bị cáo, trong đó trả hồ sơ 3 vụ/5 bị cáo, đình chỉ 1 vụ/1 bị cáo, xét xử 100 vụ/162 bị cáo (quận 70 vụ/112 bị cáo, thành phố 30 vụ/50 bị cáo).
 
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác nội chính thành phố Đà Nẵng
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác nội chính thành phố Đà Nẵng
    Thanh tra thành phố triển khai 4 cuộc thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư, thuê đất và hoạt động sản xuất kinh doanh; xử lý 1 đơn tố cáo (không có đơn tố cáo về tham nhũng).
 
    Về nhiệm vụ tháng 12, các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Đôn đốc các đơn vị liên quan báo cáo kết quả việc thực hiện các chỉ thị an ninh trật tự, quốc phòng, biên phòng năm 2018 và góp ý, thẩm định dự thảo các chỉ thị năm 2019.
 
    Ban hành các kết luận kiểm tra việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017; Chỉ thị về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…
                                                                                             Thanh Hằng
;
.