Quảng Bình: Một số kết quả công tác nội chính tháng 11-2018

Thứ Năm, 06/12/2018, 08:54 [GMT+7]

Tháng 11-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết, ổn định tình hình; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận của Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Làm việc với các cơ quan chức năng để nắm tình hình giải quyết vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trạm Khuyến nông thị xã Ba Đồn.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21-20-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trọng tâm là công tác cán bộ; Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo từ Văn phòng Tỉnh ủy theo Công văn số 579-CV/TU ngày 16-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Lực lượng Công an tập trung nắm, tham mưu giải quyết tình hình liên quan an ninh chính trị nội bộ; việc triển khai các dự án kinh tế động lực của tỉnh; các dấu hiệu vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; các vấn đề trong sinh hoạt tôn giáo trái phép; khiếu kiện liên quan đền bù sự cố môi trường biển... Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 34 điểm, có 7.650 người tham gia; giáo dục, răn đe 228 lượt đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 02 đối tượng có quyết định truy nã. Điều tra, kết luận 40/52 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố mới 44 vụ, 58 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 73 vụ/122 bị can. Viện kiểm sát đã truy tố chuyển Tòa án 47 vụ/70 bị can. Tổng số án của Tòa án tỉnh và các tòa án cấp huyện đã giải quyết 53 vụ/72 bị cáo trên tổng số thụ lý 116 vụ, 158 bị cáo. Các vụ án hình sự được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, số án chưa giải quyết đều mới thụ lý và đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

Ngành Thanh tra thực hiện 49 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về: Quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư mua sắm trang thiết bị và thuốc chữa bệnh; việc tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí; ... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm hơn 1 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 400 triệu đồng, kiến nghị thu hồi hơn 700 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền 15 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, quyết định hành chính, hành vi hành chính, chế độ chính sách; tố cáo chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật; việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ, công vụ ...

Sở Tư pháp đã thẩm định 16 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 16 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương. Tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh và tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam với trên 200 đại biểu tham dự. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt về tôn giáo với sự tham gia 150 đại biểu. Tiếp nhận 1.252 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đã giải quyết cho 911 trường hợp; tiếp nhận 34 hồ sơ xác nhận đương nhiên xóa án tích thông qua việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, đã giải quyết 28 trường hợp; trợ giúp pháp lý 16 vụ việc cho 16 đối tượng...

Các cơ quan Thi hành án đã thụ lý 1.455 việc; đã uỷ thác 02 việc, số việc còn phải thi hành 1.453 việc. Đã thi hành xong 241 việc/số việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 33%. Kết quả thi hành án về tiền đã thụ lý: hơn 1.500 tỷ đồng.

Võ Bá Phong

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)

;
.