Tiền Giang: Một số kết quả công tác nội chính năm 2017

Thứ Năm, 04/01/2018, 17:12 [GMT+7]
    Năm 2017, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ổn định. Các cơ quan khối nội chính phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính; việc khởi tố, bắt tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và báo chí phản ánh được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.
 
    Các ngành, các cấp đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, các ngành tư pháp và cấp ủy huyện. 
 
Hội nghị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch của tỉnh Tiền Giang
Hội nghị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch của tỉnh Tiền Giang
    Cơ quan điều tra thụ lý 1.684 vụ/1.238 bị can (tăng 47 vụ/37 bị can so với năm 2016), đã giải quyết 1.406 vụ/987 bị can, trong đó, đề nghị truy tố 731 vụ/921 bị can, đình chỉ 53 vụ/47 bị can, tạm đình chỉ 622 vụ/19 bị can; còn lại 278 vụ/251 bị can.
 
    Viện kiểm sát hai cấp thụ lý 740 vụ/932 bị can (tăng 41 vụ/47 bị can so với năm 2016), đã giải quyết 736 vụ/927 bị can; trong đó, truy tố 726 vụ/915 bị can, đình chỉ 09 vụ/11 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can; còn lại 04 vụ/05 bị can.
 
    Tòa án Tòa thụ lý án sơ thẩm 838 vụ/1.065 bị can, đã giải quyết 707 vụ/892 bị cáo (xét xử 699 vụ/882 bị cáo, đình chỉ 07 vụ/08 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ/02 bị can), còn lại 131 vụ/173 bị can. Án phúc thẩm Tòa thụ lý 166 vụ/198 bị cáo, đã giải quyết 154 vụ/184 bị cáo (xét xử 126 vụ/154 bị cáo, đình chỉ 28 vụ/30 bị cáo), còn lại 12 vụ/14 bị cáo.
 
    Tiến hành 91 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 94 đơn vị thiếu sót, sai phạm với số tiền 65,18 tỷ đồng, 319.844m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 26/83 tỷ đồng, thu hồi 116.794m2 đất, kiến nghị xử lý khác với số tiền 38,35 tỷ đồng và 203.050m2 đất; đề xuất xử lý hành chính 35 tập thể, 504 cá nhân và ban hành 122 kiến nghị cấn chỉnh trong quản lý; về hình sự: chuyển cơ quan điều tra 06 vụ 14 đối tượng. Thực hiện 4.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 7.997 tổ chức, cá nhân, phát hiện 5.190 trường hợp vi phạm; các cơ quan có thẩm quyền xử lý 4.041 trường hợp, ban hành 1.149 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,07 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi hoạt động thanh tra chuyên ngành số tiền 3,4 tỷ đồng (đã thu hồi và thu phạt số tiền 8,8 tỷ đồng).
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành củng cố, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp nhằm giải quyết dứt điểm, tránh tạo "điểm nóng" nhưng vẫn đảm bảo việc giải quyết phải đúng pháp luật.
 
    Năm 2017, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp đã tiếp 4.150 lượt với 5.733 công dân (giảm 349 lượt so với cùng kỳ), nhận 1.632 đơn (giảm 370 đơn so với cùng kỳ); trong đó có: 147 đơn khiếu nại, 68 đơn tố cáo, 1.417 đơn kiến nghị, phản ánh, đơn nặc danh, đơn tranh chấp; đã giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (90,104 đơn), đơn tố cáo (24/30 đơn).
                                                                    Trần Hoàng Kiếm
;
.