Một số kết quả công tác năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định

Thứ Hai, 25/12/2017, 15:11 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan nội chính phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện công tác nội chính trên địa bàn, đảm bảo quốc phòng – an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo các lực lượng chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Hội nghị triển khai công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 do Tỉnh ủy Bình Định tổ chức
Hội nghị triển khai công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 do Tỉnh ủy Bình Định tổ chức
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; báo cáo tình hình, kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh với chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
 
    Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương định hướng xử lý vụ “Làm tràn dầu gây ô nhiễm môi trường” xảy ra trên vùng biển Quy Nhơn, do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp, thống nhất đưa vụ việc ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý; theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu, đề xuất 08 vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nắm thông tin, thu thập tài liệu, đề xuất quan điểm xử lý đói với 04 vụ án, vụ việc. Ngoài những nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan trong khối nội chính tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra giám sát năm 2017, trong đó có nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Cục Hải quan tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2015 và 2016 tại 06 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; qua kiểm tra, rà soát đã đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chức năng chuyển 02 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, gồm: Vụ vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách tại Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình định; vụ vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phù Mỹ; chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế tại sở Y tế từ năm 2013 đến nay.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số kế hoạch, chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm tại Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão; công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Huyện ủy Tuy Phước; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thường trực Huyện ủy Phù Cát; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy Sở Công thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình định, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Chi bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn…
 
    Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến 58 trường hợp nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trước khi trình Ban Thường vụ xem xét quyết định.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã duy trì tiếp công dân thường xuyên 02 lần/tuần tại Ban Tiếp công dân tỉnh; đã tiếp và hướng dẫn 60 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; trong kỳ đã tiếp nhận và xử lý 138 đơn các loại.
                                                                                              Cù Tất Dũng
;
.