Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

Thứ Năm, 04/01/2018, 16:50 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BNC về thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức khảo sát, nắm tình hình với một số ban thường vụ cấp ủy địa phương để đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, nhất là cơ chế chỉ đạo các cơ quan nội chính cấp huyện, công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, hướng xử lý một số vụ về an ninh trật tự trên địa bàn, chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt động của cơ quan chức năng.
 
    Chủ trì thực hiện cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 25-6-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản chỉ đạo có liên quan trên địa bàn tỉnh; chủ trì giám sát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016; cử cán bộ tham gia cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác xử lý tin báo, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm kinh tế, chức vụ và một số tội phạm trọng điểm tại thành phố Móng Cái
Đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác xử lý tin báo, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm kinh tế, chức vụ và một số tội phạm trọng điểm
tại thành phố Móng Cái
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn công tác số 3 rà soát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ năm 2017 và các thông báo của Thường trực Tỉnh ủy tại 04 ngành, địa phương; chủ trì kiểm tra chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng bộ huyện Tiên Yên; đã tổ chức 06 cuộc làm việc với địa phương trọng điểm liên quan đến vấn đề khai thác khoáng sản, nắm tình hình, lập hồ sơ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy giao 02 hồ sơ cho Cơ quan Điều tra để điều tra, xử lý.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 08 lượt công dân và tham gia 12 buổi tiếp công dân cùng Hội đồng tiếp công dân tỉnh; tham gia 08 buổi đối thoại của lãnh đạo tỉnh với công dân; tiếp nhận và xử lý 188 đơn, thư; lập Tổ công tác làm việc trực tiếp với cơ sở để xác minh làm rõ 17 vụ việc liên quan đến nội dung đơn, thư tố cáo của công dân và trực tiếp tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm một số vụ việc.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tham gia thẩm định dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 và 02 văn bản chỉ đạo công tác này; thẩm định 05 báo cáo của cơ quan tố tụng theo Chỉ thị số 15-CT/TW và 07 văn bản đề xuất của các cơ quan tư pháp về phương án hỗ trợ kinh phí cải cách tư pháp; nắm tình hình, thẩm định, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo với 09 dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng; nghiên cứu, tham gia ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy và các cơ quan khác về một số dự thảo văn bản pháp luật, đề án: Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi; Đề án tăng cường vận động nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công”; quy định về kiểm soát kê khai tài sản… thực hiện thẩm định và tham gia ý kiến về danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2015-2020 và danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2025; tham gia ý kiến trước khi bổ nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn làm việc với 06 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, củng cố các công trình biên giới, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa chương trình cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 và Chương trình công tác năm 2017 nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp và các kết luận có liên quan; chỉ đạo các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; triển khai các luật mới trong lĩnh vực tư pháp; thực hiện đẩy mạnh tranh tụng trong các giai đoạn tố tụng, coi trọng quyền lợi của các tổ chức, cá nhân; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo cấp ủy trong việc xử lý các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị số 15-CT/TW, Chỉ thị số 50-CT/TW của Trung ương; tăng cường xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật; chú trọng hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả.
Cù Tất Dũng
;
.