Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ chủ động tham mưu về công tác nội chính

Thứ Tư, 03/01/2018, 16:15 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm bắt và kịp thời thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và hoạt động của các ngành nội chính phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về giữ gìn an ninh trật tự, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác chuẩn bị và tổ chức tuyển quân, ra quân huấn luyện năm 2017 tại các huyện, thành, thị theo kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình triển khai chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu; kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phục vụ công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017, các ngành nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế  Lao động 1-5, ngành Quốc khánh 2-9… của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng (Công an, Quân đội).
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
    Ban đã chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất nội dung, tổ chức 4 hội nghị giao ban khối nội chính quý IV-2016, quý I-2017, quý II-2017, quý III-2017 và 02 Hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. Đồng thời có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các Hội nghị đảm bảo kịp thời, chất lượng.
 
    Chủ động ban hành văn bản: Hướng dẫn các huyện, thành, thị ủy thống nhất một số nội dung về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, hướng dẫn, đôn đốc Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Công văn số 23-CV/BCĐTW ngày 01-8-2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm.
 
    Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo 3 ngành tố tụng (Công an, Kiểm sát, Tòa án) xử lý đối với 6 vụ án có khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy định có lợi cho bị can, bị cáo theo Bộ luật hình sự năm 2015.
 
    Xây dựng kế hoạch; triển khai thực hiện giám sát công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư và việc thực hiện các quy định của pháp luật của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đối với Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh và một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.
 
    Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 04-4-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020".
 
    Tổng hợp xây dựng các báo cáo của Tỉnh ủy theo yêu cầu của Trung ương tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện, thành, thị ủy triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng".
 
    Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập đoàn công tác và tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực hình sự, kinh tế, môi trường tại Công an tỉnh, cơ quan Công an và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, huyện Yên Lập.
 
    Phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác xét xử các vụ án hình sự và công tác thi hành án hình sự tại một số tòa án cấp huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng.
 
    Xây dựng văn bản đôn đốc các huyện, thành, thị tổng hợp kết quả thực hiện chỉ thị số 25-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14-CT/TU của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết, xử lý một số vụ án nghiêm trọng, án kinh tế trên địa bàn tỉnh.
                                                                                        Lê Hiếu
;
.