Hà Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

Thứ Năm, 15/06/2017, 16:29 [GMT+7]
    Trong tháng, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Cơ quan An ninh điều tra xác minh 04 vụ/04 bị can; 01 vụ việc; kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 01 vụ/01 bị can về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp khởi tố 33 vụ/45 bị can; kết luận điều tra đề nghị truy tố 17 vụ/27 bị can; bắt 53 đối tượng.
 
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh Hà Giang
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh Hà Giang
    Viện kiểm sát hai cấp thụ lý 127 vụ/190 bị can; đã giải quyết 22 vụ/33 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 20 vụ/32 bị can, đình chỉ 02 vụ/01 bị can. Đang tiến hành điều tra 105 vụ/157 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 112 vụ án các loại. Số án đang giải quyết 303 vụ.
 
    Trong tháng, toàn ngành Thanh tra đã triển khai, thực hiện 36 cuộc thanh tra tại 65 đơn vị (theo kế hoạch 29 cuộc, đột xuất 07 cuộc). Đã phát hiện 11/95 đơn vị sai phạm với tổng số tiền 2 tỷ 207 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 2 tỷ 35 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành triển khai 15 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 419 tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, đã phát hiện 75 cá nhân và 05 tổ chức có vi phạm; ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở kinh doanh thực phẩm.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Đề án thành lập Bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, cấp xã; ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Xây dựng mẫu Quy chế làm việc của Bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, cấp xã; báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.
Tạ Anh Hưng
;
.