Bến Tre: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

Thứ Ba, 13/06/2017, 16:31 [GMT+7]
    Tháng 5-2017, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch.
 
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre
    Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy danh mục các vụ việc, vụ án Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc năm 2017; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện Công văn số 1133-CV/TU ngày 28-6-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23-5-2012 của Ban Bí thư (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; kết quả cuộc họp với Ban Giám thị Trại giam Châu Bình (K20), Cục thi hành án dân sự về bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thi hành án dân sự.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố 146 vụ/157 bị can, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 30 vụ/38 bị can, tạm đình chỉ 04 vụ/04 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 52 vụ/61 bị can, đã truy tố 38 vụ/42 bị can, kiểm sát 184 tin báo, tố giác tội phạm, đã giải quyết 51 tin.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 110 vụ án hình sự, đã xét xử 57 vụ/72 bị cáo; xét xử lưu động 24 vụ/27 bị cáo, tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị cáo.
 
    Thanh tra các cấp đang tiếp tục tiến hành thanh tra 04 cuộc, ban hành 06 kết luận.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã tiếp 420 lượt người, tiếp nhận 232 đơn, thư các loại, đã giải quyết 39 đơn, đang xem xét, giải quyết 111 đơn.
 
Hồng Nhung
;
.