Khánh Hòa: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

Thứ Tư, 14/06/2017, 14:01 [GMT+7]
    Tháng 5-2017, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự trong các ngày lễ và khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng … để kịp thời tham mưu giải quyết, ổn định tình hình. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy bổ sung Danh mục các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban hành báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị và Thông tri số 12-TT/TU ngày 03-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tiến hành kiểm tra xác minh đơn tố cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và duy trì tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan… Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chuẩn bị nội dung sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
 
Một hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh Khánh Hòa
Một hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh Khánh Hòa
    Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với số đối tượng trọng điểm, không để kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh chính trị nội bộ,... Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; điều tra, khởi tố 65 vụ/82 bị can, phục hồi điều tra 04 vụ/01 bị can, điều tra bổ sung 02 vụ/02 bị can; tạm đình chỉ điều tra 14 vụ/06 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ/01 bị can. Kết luận chuyển Viện kiểm sát 47 vụ/55 bị can. Đang điều tra 259 vụ/333 bị can. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát và giải quyết 66/242 tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, khởi tố 33 vụ án. Cơ quan kiểm sát đã thụ lý 110 vụ/159 bị can, đã giải quyết truy tố 72 vụ/103 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết được 506/1900 vụ việc. Án hình sự thụ lý 176 vụ/296 bị cáo, đã giải quyết 54 vụ/103 bị cáo. Án dân sự đã giải quyết 44 vụ, việc/440 vụ, việc.
 
    Ngành Thanh tra thực hiện 31 cuộc thanh tra tại 90 đơn vị, đã ban hành 05 kết luận, kết thúc 07 cuộc thanh tra trực tiếp, tiếp tục tiến hành 19 cuộc trong thời hạn quy định. Thanh tra chuyên ngành triển khai 223 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.821 đơn vị, tổ chức và cá nhân, đã ban hành 865 quyết định xử phạt/816 đối tượng có hành vi vi phạm hành chính với số tiền 3.104 tỷ đồng, đã tiếp nhận và xử lý 12 đơn, 05 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 05 đơn phản ánh, kiến nghị và xử lý theo quy định.
Tạ Anh Hưng
;
.