Tây Ninh: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

Thứ Ba, 13/06/2017, 16:55 [GMT+7]
    Trong tháng, các cơ quan nội chính tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý tội phạm; giữ gìn trật tự an ninh biên giới, an ninh nông thôn.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 3.334 vụ, giải quyết 946 vụ, tạm đình chỉ 172 vụ. Án bị hủy 05 vụ, không có án quá hạn.
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp thụ lý 34.409 việc, thụ lý về tiền hơn 2.025 tỷ đồng (năm trước chuyển sang 1.446 tỷ đồng). Số việc có điều kiện giải quyết là 17.779 việc, đã giải quyết xong 7.449 việc; số tiền có điều kiện giải quyết là 1.441 tỷ và giải quyết xong là 184 tỷ.
 
Một Hội nghị tổng kết công tác nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh
Một Hội nghị tổng kết công tác nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh
    Toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 22 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 04 kết luận. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thực hiện 217 cuộc; phát hiện 175 cá nhân và 33 tổ chức vi phạm, đã ban hành 172 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 578 triệu đồng, đã nộp ngân sách 100%.
 
    Toàn tỉnh đã tiếp 211 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Qua tiếp dân, xử lý tổng cộng là 53 đơn khiếu nại, tố cáo. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, các ngành là 38 đơn; đã giải quyết xong 06 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo.
 
    Tổ chức 1.257 cuộc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về pháp luật với 38.353 lượt người tham dự.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 01 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2017; dự thảo quyết định, kế hoạch của Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm thông tin, tình hình; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời tình huống phức tạp xảy ra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Ngân Anh
;
.