Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh cảnh sát cơ động

Thứ Hai, 23/12/2013, 15:21 [GMT+7]
Sáng ngày 23-12, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 23 đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Quốc hội đã xem xét thông qua Hiến pháp, Luật Đất đai (sửa đổi), quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2014, những năm còn lại của kế hoạch 5 năm, nhiều nhiệm vụ khác của công tác lập pháp, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước. 
Phiên họp thứ 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Theo Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Trưởng  đoàn thư ký Kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp với tán thành của  tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội, đây là bản Hiến pháp mang tính dân chủ, trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện , đồng bộ về kinh tế và chính trị, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước và hội nhập trong thời đại mới. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy định một số điểm về thi hành Hiến pháp có hiệu lực từ 01/01/2014, xác định trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức trong toàn hệ thống chính trị trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp đến toàn dân.
Quốc hội đã thông qua Luật đất đai (sửa đổi), đây là đạo Luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế, xã hội và ổn định, phát triển đất nước, có liên quan mật thiết đến một số nội dung quan trọng trong Hiến pháp. Quốc hội cũng thông qua 7 dự án Luật và cho ý kiến 10 dự án Luật khác, cùng với Hiến pháp Luật đất đai (sửa đổi), việc ban hành 7 Luật nêu lên có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Bên cạnh những kết quả đạt được các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục được rút kinh nghiệm, một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu chưa được chuẩn bị kỹ, còn thiếu dự thảo Nghị định hướng dẫn kèm theo, do việc chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ nên phải rút ra khỏi chương trình 2 dự án Luật sửa  đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân, một số đại biểu đặt câu hỏi chất vấn còn dài, chưa đúng trọng tâm.
Tại phiên họp các đại biểu cũng đưa ra một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, xây dựng giữa các cơ quan Quốc hội với Chính phủ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục để Luật sớm đi vào cuộc sống.
Đồng thời, tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Hội nghị trực tuyến để cho ý kiến về một số dự án luật và các nội dung quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội, tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, đổi mới phương thức tổ chức kỳ họp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. 
* Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh cảnh sát cơ động.
                                       
Đăng Linh
;
.