Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý vào dự án Luật tố cáo (sửa đổi)

Thứ Sáu, 30/03/2018, 15:12 [GMT+7]

Ngày 29-3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự án Luật tố cáo (sửa đổi). Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) có 9 chương, 72 điều quy định rõ về phạm vi điều chỉnh của Luật; nguyên tắc giải quyết tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo; chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và cả những hành vi bị nghiêm cấm...

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Góp ý dự thảo luật, các đại biểu thống nhất với nhiều nội dung của Dự thảo luật. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc quy định rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực; về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo; các hình thức tố cáo; việc phối hợp giữa các cơ quan trong đó có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác tiếp nhận và thông báo kết quả giải quyết tố cáo…

Đặt vấn đề hiện nay có tình trạng người dân không biết cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tố cáo, ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng dự án luật cần mở rộng phạm vi điều chỉnh, quy định rõ cơ quan tiếp nhận tố cáo để tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tố cáo. Bởi trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo chính là vì sợ bị trù dập, bị trả thù. Chính vì vậy, dự án Luật tố cáo (sửa đổi) cần quy định rõ cơ quan nào chủ trì trong tiếp nhận tố cáo. Bên cạnh đó cũng cần quy định rõ cơ quan nào bảo vệ người tố cáo, hình thức bảo vệ như thế nào để người dân đọc Luật hiểu được và đến đúng địa chỉ để thực hiện quyền tố cáo.

Cùng quan điểm này, PGS, TS Quách Sĩ Hùng, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị cần có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Mặt khác phải quy định rõ trách nhiệm xử lý tố cáo để tránh sự đùn đẩy, bao che cũng như bảo vệ được bí mật cho người tố cáo. Luật tố cáo (sửa đổi) cần quy định cụ thể các cơ quan tiếp nhận tố cáo. Các cơ quan này phải công khai địa chỉ, số điện thoại để người dân biết từ đó thực hiện quyền tố cáo.

Nhấn mạnh đến cơ chế bảo vệ người tố cáo, ông Phạm Hữu Nghị, Ủy viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng, các quy định về nội dung bảo vệ cần cụ thể, thiết thực để có tính khả thi hơn. Luật không nên thu hẹp mà cần mở rộng người được bảo vệ, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan bảo vệ người tố cáo. Theo ông Nghị, người được bảo vệ không chỉ là người tố cáo mà phải bao gồm cả những người thân thích của người tố cáo...

Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ người tố cáo, giám sát, theo dõi việc giải quyết tố cáo, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân, hòa giải ở cơ sở; cần quan tâm đến việc mở rộng các hình thức tố cáo qua việc dùng thư điện tử, đơn tố cáo, điện thoại, mạng xã hội để khích lệ người dân mạnh dạn tố cáo góp phần xây dựng một nền công vụ trong sạch, một nền pháp luật nghiêm minh. Bên cạnh đó cần tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức…

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu những điểm mới, điểm tiến bộ, làm rõ phạm vi điều chỉnh, mục đích nguyên tắc, cơ chế tiếp nhận đơn tố cáo. Đặc biệt cần làm rõ các hình thức tố cáo; thời hiệu giải quyết tố cáo; cơ chế bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo; việc phối hợp giữa các cơ quan trong đó có Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền luật tố cáo, giám sát giải quyết luật tố cáo, tổ chức hòa giải ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, từ những ý kiến tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tập hợp gửi cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự án Luật nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm cụ thế hóa được quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, khắc phục được những hạn chế, bất cập trong Luật tố cáo hiện hành.

Dự kiến, Luật tố cáo (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5-2018.

                                                                                                P.V

;
.