Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách tư pháp từ thực tiễn thực hiện vai trò, chức năng của Chính phủ

Thứ Năm, 29/03/2018, 19:53 [GMT+7]
    Ngày 28-3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách tư pháp từ thực tiễn thực hiện vai trò, chức năng của Chính phủ”.
 
    Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương cho thấy, Chính phủ có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện hoạt động CCTP, thông qua việc tổ chức, thực thi pháp luật; đề xuất xây dựng luật; quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc… Trong quá trình chỉ đạo và triển khai xây dựng Luật, Pháp lệnh đã dành sự ưu tiên rất lớn cho việc đề xuất, xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh trực tiếp thể chế hóa các chương trình CCTP; bám sát các định hướng đã được xác định trong các Nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị về CCTP. Các dự án Luật được xây dựng, ban hành trong thời gian vừa qua đã góp phần đưa công tác đi vào chiều sâu và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong CCTP hiện nay.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, hoàn thiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tư pháp theo Hiến pháp 2013, tham gia ý kiến đối với các Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân(TAND) 2014, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014,…
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các nhiệm vụ CCTP của Chính phủ có một số bất cập, hạn chế như: việc lập chương trình xây dựng  Luật, Pháp lệnh theo nhiệm kỳ hàng năm trong một số trường hợp chưa sát thực tế, thiếu dự báo mang tính chiến lược; Nhiều dự án Luật phải điều chỉnh xin rút, trong đó có các luật thuộc lĩnh vực tư pháp, ảnh hưởng đến hoạt động của Quốc hội…
 
    Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đề nghị, Chính phủ với vai trò nhiệm vụ của mình cần quan tâm hơn việc phân bổ ngân sách cho các cơ quan Tư pháp để các cơ quan này có thể chủ động trong công tác chuyên môn của mình; Chính phủ cần hỗ trợ các chức danh tư pháp hoạt động hiệu quả và nhất là phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng các đạo luật; quan tâm, đầu tư về nguồn ngân sách cần thiết, có lộ trình để xây dựng tòa án điện tử…
                                                                        Thu Hương
                                                                       (Bộ Tư pháp)
;
.